top of page

PROJECTEN

FOTO VOOR PROJECTEN.jpg

Thamsanqa-Foster Homes Opvanghuisjes voor verwaarloosde kinderen
FRS heeft vier ‘Foster Homes’ waar ca. dertig kinderen een veilig thuis wordt geboden met ieder een liefdevolle huismoeder. Deze kinderen zijn aidswezen, ernstig verwaarloosd of slachtoffer van misbruik of huiselijk geweld. Ze zijn door een rechterlijke uitspraak in de huisjes geplaatst. Natuurlijk krijgen zij alles wat ze nodig hebben, van onderwijs tot medicijnen en van persoonlijke aandacht tot leuke activiteiten in de vakantie. In twee Transition Homes worden daarnaast de oudere meiden en jongens begeleid om de stap naar zelfstandig wonen te kunnen zetten.

 

The eyes of the communityVroegtijdig opsporen van kinderen in nood
Door de FRS zijn vrijwilligers uit de sloppenwijken getraind om kinderen en families die hulp nodig hebben op te sporen. FRS bereikt jaarlijks vele kwetsbare kinderen. Sommige kinderen zijn ziek, verwaarloosd, misbruikt en/of wees geworden. In overleg met de social workers van de FRS, wordt gekeken of een kind elders in de buurt of bij familie kan worden opgevangen. Zo niet, dan wordt het kind na een rechterlijke uitspraak in één van de Thamsanqa-Foster Homes geplaatst. Helaas ontvangt FRS voor deze vrijwilligers geen onkostenvergoedingen meer van de Zuid-Afrikaanse overheid en dat terwijl het vroegtijdig opsporen belangrijk is. 

Sport- en vaardigheidstrainingen Leerzame en sportieve activiteiten voor de kinderen
Ruim zeventig jongens zitten in het voetbalprogramma van Thamsanqa United. Naast voetballen is er ook aandacht voor thema’s als normen en waarden, positieve houding en sociale vaardigheden. De jongens leren samenwerken en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Voor de tienermeiden zijn er vaardigheidstrainingen waarin zij wekelijks samen komen om te praten over belangrijke thema’s en vaardigheden te leren.

 

Under The Tree-crèche
Voor de ontwikkeling van de allerkleinsten van 0 tot 5 jaar 
Under the Tree werd met financiële hulp van Kinderfonds MAMAS in 2015 werkelijkheid. De stichting gelooft erin dat ze niet vroeg genoeg kan helpen aan een mooie toekomst van kinderen. ‘De Mamas’, opgeleide vrouwen uit Motherwell, begeleiden de ouders en hun kinderen aan huis en in kleine klasjes. Met hun positieve aandacht letten ze op de ontwikkeling van de kinderen. Ook zorgen zij ’s middags voor gezonde voeding en bereiden hen spelenderwijs voor op de basisschool. 

 

TinkerTots-crèche 
Belangrijke basisschool-voorbereiding die niet vanzelfsprekend is
In 2015 heeft FRS ook de TinkerTots-crèche geopend. Hier leren zo’n veertig peuters spelenderwijs de belangrijke sociale en hygiënische vaardigheden. Om geen achterstand op te lopen op de basisschool, krijgen ze bij deze crèche Engelse les. Dit is belangrijk omdat Engels de voertaal is op school en zij alleen de Xhosa-taal spreken. De peuters en buurtkinderen kunnen ook spelen op een buitenspeelplaats met speeltoestellen. 


 

Stichting Thamsanqa.nl
Website: www.stichtingthamsanqa.nl 
E-mailadres: info@stichtingthamsanqa.nl
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0005 4449 86

 

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom 
ons project Thamsanqa in Port Elizabeth.

  • Facebook
England flag.png
Donatie button.png
bottom of page