HELP MEE

Doneren

Met donaties dragen we iedere maand bij aan de dagelijkse kosten van de Foster Homes; zoals voedsel, water en elektriciteit. Eenmalige giften worden in
overleg besteed aan duurzamere bestemmingen zoals de scholing van de kinderen, het opknappen van de Foster Homes en de training van de huismoeders en crècheleidsters. Van iedere donatie komt gegarandeerd 95% ten goede aan de projecten. De overige 5% zijn overheadkosten.

 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is momenteel niet mogelijk vanwege COVID -19 restricties.

 

Waarom vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk in een ander land is een bijzondere ervaring.
De hulp van vrijwilligers is voor de projecten erg belangrijk. De verscheidenheid aan mensen met ieders eigen kennis en vaardigheden en tijd en energie zijn van onschatbare waarde. Alleen al die paar extra handen kunnen de taak van de projectleiding en huismoeders verlichten. De kinderen waarderen jouw persoonlijke aandacht, hulp bij het huiswerk en de hulp bij de voetbaltrainingen. Voor de kinderen in de crèche maken jouw verhaaltjes in de Engelse taal het mogelijk om naast Xhosa ook de taal van hun toekomst (Engels) te leren spreken.

Wat ga je doen?

Het werk van de vrijwilliger is erg gevarieerd. Thamsanqa geeft jou als vrijwilliger vanuit Nederland de ondersteuning die je nodig hebt. Bij het project word je begeleid door Tia Wessels en Louise Fourie, de projectleiders van Family Restoration Services (FRS). Elke week is er overleg met Tia en Louise, waarin alle vrijwilligerstaken die je in die week gaat uitvoeren, met jou worden gekozen en besproken. Respect voor de specifieke eigen cultuur van de kinderen en zorg voor hun sociale en emotionele ontwikkeling is een belangrijke randvoorwaarde bij het vrijwilligerswerk.

 

Je wordt ook onze ambassadeur. Wanneer je terug bent deel je jouw ervaringen met familie, vrienden en collega’s, die op die manier ook kennis met ons maken. Je laat zo (on)bewust zien hoe een individuele bijdrage een groot verschil kan maken.

 

Kom in actie
Er zijn vele manieren om sponsorgelden in te zamelen. Zo zijn er flessen Zuid-Afrikaanse wijn verkocht, Pet-flessen ingezameld, een sponsorloop georganiseerd evenals een veiling, casino en een muziekfestival. Ideeën te over! Voor vragen over manieren om geld in te zamelen mag je altijd contact met ons opnemen. De besteding van je actie-opbrengst gaat altijd in overleg met stichting Thamsanqa.nl en FRS.


Aftrekbare giften
Je kunt je donatie of sponsorgeld als gift over maken naar stichting Thamsanqa.nl. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend. Dat houdt in dat de gift aftrekbaar is van de belasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van je belastingtarief en of je het drempelbedrag overschrijdt. Het bedrag dat je terug krijgt kun je dan eventueel opnieuw doneren, wat het jaar daarop tot aftrek leidt.

Voor vaste donaties die vooraf worden gemeld én vijf jaar of langer worden overgemaakt geldt geen drempelbedrag.

Heb je hierover vragen, mail dan onze penningmeester: fbergman@thamsanqa.nl
 

Taken vrijwilligers| Huisvesting en vervoer | Kosten vrijwilligers

Voor meer informatie over deze onderdelen > Lees verder

Hoofdfoto HELP MEE.jpg