top of page

HELP MEE

Doneren

Met donaties dragen we iedere maand bij aan de dagelijkse kosten van de Foster Homes; zoals voedsel, water en elektriciteit. Eenmalige giften worden in
overleg besteed aan duurzamere bestemmingen zoals de scholing van de kinderen, het opknappen van de Foster Homes en de training van de huismoeders en crècheleidsters. Van iedere donatie komt gegarandeerd 95% ten goede aan de projecten. De overige 5% zijn overheadkosten.

Kom in actie
Er zijn vele manieren om sponsorgelden in te zamelen. Zo zijn er flessen Zuid-Afrikaanse wijn verkocht, Pet-flessen ingezameld, een sponsorloop georganiseerd evenals een veiling, casino en een muziekfestival. Ideeën te over! Voor vragen over manieren om geld in te zamelen mag je altijd contact met ons opnemen. De besteding van je actie-opbrengst gaat altijd in overleg met stichting Thamsanqa.nl en FRS.


Aftrekbare giften
Je kunt je donatie of sponsorgeld als gift over maken naar stichting Thamsanqa.nl. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend. Dat houdt in dat de gift aftrekbaar is van de belasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van je belastingtarief en of je het drempelbedrag overschrijdt. Het bedrag dat je terug krijgt kun je dan eventueel opnieuw doneren, wat het jaar daarop tot aftrek leidt.

Voor vaste donaties die vooraf worden gemeld én vijf jaar of langer worden overgemaakt geldt geen drempelbedrag.

Het fiscaal nummer/RSIN: 8509.80.057. Heb je hierover vragen, mail dan onze penningmeester: fbergman@thamsanqa.nl

 

Vrijwilligerswerk

Waarom vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk in een ander land is een bijzondere ervaring. De hulp van vrijwilligers is voor de projecten belangrijk. De verscheidenheid aan mensen met ieders eigen kennis en vaardigheden en tijd en energie is van onschatbare waarde. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend en het brengt verantwoordelijkheden met zich mee.  Je komt in contact met  kwetsbare kinderen en dat vraagt om deskundigheid. Wil je meer weten, neem dan contact op met onze coördinator Anneke Stultiens (astultiens@gmail.com).

Wat ga je doen?

Het vrijwilligerswerk dat je gaat doen wordt vooraf afgestemd met Tia Wessels en Louise Fourie; de projectleiders van Family Restoration Services. Thamsanqa.nl  geeft jou als vrijwilliger vanuit Nederland de ondersteuning die je nodig hebt. De verschillende projecten vragen om vrijwilligers die een onderwijskundige of medische achtergrond hebben en een aantal maanden kunnen blijven. Voor het vrijwilligerswerk is een Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk. Je wordt in je werk begeleid door Tia en Louise (FRS). Elke week is er overleg met een van hen. 

 

Ook gekwalificeerde vaklieden zijn welkom. Voor het onderhoud van de Fosterhuisjes en de kindercrèches kan in overleg met Tia en Louise een onderhoudsplan worden opgemaakt..

Om de groei naar onafhankelijkheid en de ontwikkeling van economische activiteiten voor selfsupporting te bevorderen, kunnen hbo-studenten hun stage bij FRS doen. Dit op voorwaarde dat het afstudeerplan helder is en er goede begeleiding is vanuit de hbo-opleiding..

 

Je wordt ook onze ambassadeur. Wanneer je terug bent, deel je jouw ervaringen met familie, vrienden en collega’s, die op die manier ook kennis met ons maken. Je laat zo (on)bewust zien hoe een individuele bijdrage een groot verschil kan maken.

 

Taken vrijwilligers

De taken van de vrijwilligers zijn erop gericht om hun kennis en ervaring te kunnen overdragen aan de medewerkers van Thamsanqa.

 

• Het in samenwerking met de leidsters in de TinkerTots- en Under The Tree-crèche opzetten en

   uitvoeren van programma’s m.b.t. creativiteit, zang en dans, gedrag en zelfstandigheid.

• Het in samenwerking met de influencers uit de buurt organiseren en uitvoeren van  straatspelletjes

   en sportactiviteiten voor de kinderen uit de buurt.

• Het in gesprek gaan met de huismoeders over opvoedingsvraagstukken en bijvoorbeeld hygiëne-

   maatregelen, gezondheidszorg  en gezonde maaltijden. 

• De huismoeders handvaardigheidstechnieken aanleren.

• Het in samenwerking met de huismoeders uitvoeren van vaardigheids- en houdingstrainingen  voor

   de kinderen  zoals  sociale vaardigheden, seksuele voorlichting en omgang met het andere geslacht.

• Het in samenwerking met de huismoeders helpen van de kinderen met hun huiswerk, zoals bij de

   Engelse taal, schrijven en rekenen.

• Het in samenwerking met de begeleider/trainer van de voetbalclub Thamsanqa United opzetten

   van een bewegingsprogramma en uitvoeren van  voetbaltrainingen.

• Het ondersteunen van de  projectleiding, leidsters en huismoeders door bijvoorbeeld  het

   organiseren van uitstapjes en het updaten van de informatie over de kinderen.

• Het ondersteunen van de projectleiding bij het beheer en onderhoud van de foster homes en

   crèches, zoals m.b.t. renovatie, herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Hoofdfoto HELP MEE.jpg

 

Stichting Thamsanqa.nl
Website: www.stichtingthamsanqa.nl 
E-mailadres: info@stichtingthamsanqa.nl
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0005 4449 86

 

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom 
ons project Thamsanqa in Port Elizabeth.

  • Facebook
England flag.png
Donatie button.png
bottom of page