top of page

OVER ONS

Nieuwe hoofdfoto OVER ONS.jpg

Wie is onze partner? 
Onze partner is the Non Governmental Organisation Family Restoration Services werkzaam in het Township Motherwell in Zuid-Afrika. Iedere stichting heeft zijn eigen verhaal. Bij FRS begon het allemaal met een klein jongetje genaamd Cheesa. Tia, projectleidster van FRS, vertelt haar verhaal: 

’In april 2006 werd ik gebeld door ‘Round Table No 8’. Ze vroegen me of ik hen kon adviseren over de zorg van een groep kinderen van wie de ouders aan aids waren overleden. De Kinderen samen in een klein huis opgevangen. Round Table betaalde voor hun eten en wilde meer weten over het legaliseren van het project. We hadden daarvoor geregeld overleg in het huisje waarin de kinderen verbleven.” 

 

Er was daar dat jongetje Cheesa Thamsanqa Sixaba. Hij was 7 jaar oud, maar zag er uit als een 3-jarige. Zijn ouders waren overleden aan een aids-gerelateerde ziekte. Iedere keer als ik in het huisje kwam voor een vergadering, klom hij bij mij op schoot. Hij bewoog niet, maar lag met zijn hoofd op mijn borst. Hij was heel erg dun. Op een dag dat ik het huis bezocht, was hij zo ziek dat we hem naar het ziekenhuis moesten brengen. Cheesa mocht op vrijdag weer naar huis. Maandagochtend werd ik gebeld door het ziekenhuis. Cheesa was ‘s nachts om vier uur weer opgenomen en twee uur later overleden. Op zijn begrafenis hield ik een toespraak waarin ik zei: “Laat dit me nooit meer gebeuren. Ik laat nooit meer een kind in mijn armen sterven.” Dit is waarom het project naar hem is vernoemd.‘’

Een veilig thuis voor ieder kind werd dus de norm voor FRS. Begin 2007 kreeg FRS het voor elkaar om met subsidie drie Foster Homes (opvanghuizen) te beginnen voor kinderen in nood. De hulpverleners zorgden ervoor dat de kinderen onderdak, kleren, educatie en voedsel kregen en naar school konden gaan. In de loop der jaren zijn met de steun van Thamsanqa.nl nog drie Foster Homes geopend. 

 

Naast het runnen van de Thamsanqa Homes betekent FRS veel meer voor de gemeenschap in Motherwell. Met haar social work team ondersteunt zij ongeveer 250 families in het Township. FRS organiseert trainingen voor ouders, tieners en kinderen. Vrijwilligers uit de sloppenwijken zijn door FRS getraind om kinderen en families die hulp nodig hebben te vinden en te helpen. Dit team spoort dus vroegtijdig mistoestanden en misbruik op. De expertise van FRS zorgt er daarmee voor dat er meer kinderen worden geholpen.

Wat is onze visie? 
Een project dat goed wordt ingebed in de lokale gemeenschap is op de lange termijn het meest succesvol. 
FRS heeft de ogen en oren binnen de lokale community en weet het beste wat nodig is. Wij werken samen aan duurzaamheid door te streven naar verzelfstandiging en financiële onafhankelijkheid van FRS. We werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en streven ernaar elkaars mogelijkheden en talenten maximaal te benutten.

Dit doen wij door.jpg

 

Fondsen komen ook voort uit acties van
bijvoorbeeld scholen, bedrijven en kerken.

 

Bijdragen aan de maandelijkse kosten van de verzorging en educatie van de kinderen. 

Ter ondersteuning van de 
activiteiten in de projecten begeleiden 
we de vrijwilligers die vanuit 
Nederland naar de projecten gaan.

Wie vormen ons bestuur?

We hebben een algemeen en een dagelijks bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Sjaak.JPG

Sjaak Groen / voorzitter:
"Het werken voor Thamsanqa geeft mij veel voldoening, omdat ik hiermee kinderen kan helpen die helaas hulpbehoevend zijn. Kinderen vormen onze toekomst en samen delen is onze kracht. Graag draag ik mijn steentje bij.”


Ga voor een overzicht van alle bestuursleden naar de bestuurspagina

 

Onze ANBI-informatie
Statutaire doelstelling

Stichting Thamsanqa.nl is een stichting en heeft de volgende statutaire doelstelling:

Het ondersteunen van activiteiten gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en jongvolwassenen in de township Motherwell, te Port Elizabeth (gelegen aan de oostkust van Zuid-Afrika).

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het (doen) organiseren van (culturele) activiteiten. 

  • Het werven van fondsen ter financiering van bij de doelstelling passende activiteiten.

  • Het ondersteunen van stagiaires die werkzaamheden namens de stichting in Zuid-Afrika verrichten.


Besteding geldstromen

De stichting werft inkomsten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de FRS.

Maandelijks wordt een vast bedrag van ZAR 15.000 overgemaakt als bijdrage in de running costs van met name de opvanghuizen van Thamsanqa. Deze bijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd.

Een andere belangrijke pijler in de ondersteuning is een bijdrage van ca ZAR 17.000 in de kosten van scholing. Te denken valt aan veilig vervoer van en naar school, extra hulpmiddelen en ondersteuning, bijdragen in aanschaf van verplichte schoolkleding.
Daarnaast worden gelden gereserveerd voor invulling van incidentele noden/activiteiten van de FRS. Op aangeven van en in overleg met de lokale bestuurders van de FRS worden hieruit gelden overgemaakt naar de FRS.

 

Via een eigen website verzorgt de stichting voorlichting voor vrijwilligers, donateurs en andere belangstellenden.

 

Inkomsten(ver)werving

De stichting verkrijgt inkomsten uit:

  • Vaste donaties

  • Incidentele donaties/bijdragen uit lokale acties

  • Subsidie

 

Beheer vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur in de persoon van de penningmeester.

De stichting houdt rekeningen aan bij de ING. Tijdelijk overtollige liquiditeit wordt op een spaarrekening gezet. Het streven is erop gericht om een buffer van circa 75% van de begroting aan te houden. Dat om de FRS een zekere continuïteit in de ondersteuning te kunnen garanderen.

 

Besteding vermogen

Het vermogen wordt besteed overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.

Bestuursleden genieten geen beloning.

 

Stichting Thamsanqa.nl
Website: www.stichtingthamsanqa.nl 
E-mailadres: info@stichtingthamsanqa.nl
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0005 4449 86

 

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom 
ons project Thamsanqa in Port Elizabeth.

  • Facebook
England flag.png
Donatie button.png
bottom of page