top of page

Na drie jaar terug naar Thamsanqa: ‘Een indrukwekkend bezoek’

Hoe gaat het nu in Port Elizabeth (PE)? Dat is natuurlijk de terechte hamvraag van velen onder jullie. De afgelopen drie jaar stelde het bestuur van stichting Thamsanqa die vraag vooral via de telefoon aan Tia en Louise. Maar in april konden bestuursleden Thijmen, Anneke en Sjaak eindelijk weer eens langs bij onze partner. Hieronder blikken zij terug op een indrukwekkend bezoek:


“Van 3 tot 18 april zijn wij in PE geweest. We hebben onze vakanties gecombineerd met het bezoeken van de Foster Homes, de crèches, de PowerGirls en de voetballers in Motherwell. Ook hebben we met Louise, Tia en twee van de bestuursleden van de Family Restoration Services (FRS) vergaderd.


Samen met de FRS-boardmembers hebben we uitgebreid gesproken over de voortgang, ontwikkelingen en wederzijdse verwachtingen. De board en de staf zijn ontzettend dankbaar voor onze jarenlange stabiele financiële ondersteuning. Wij stonden wederom weer versteld van alles wat de FRS met haar kennis en kunde voor de kinderen heeft gerealiseerd."


Taakverdeling FRS-board

“De board van de FRS ondersteunt en controleert de FRS. Zo is er Ray, die verantwoordelijk is voor de boekhouding. Irene maakt de accountantsverklaring op. Thabang zet zich in voor de fondsenwerving. Tandi is general boardmember en Siphelo is de voorzitter. Hij participeert ook in de PowerBoys-cursussen. En last but not least is er ook Unathi. Zij is de vicevoorzitter en ondersteunt ook in de Under the Tree-crèche.”


“De Under the Tree-crèche is in containers gehuisvest. Dit is geen ideale situatie. De peuters toonden ons enthousiast hun kwaliteiten in zang en taalgebruik. Gezien de armoedige huiselijke omstandigheden en de troosteloze woonomgeving is hun goede ontwikkeling mooi om te aanschouwen. Het doet ons maar weer realiseren waarom deze crèche zo belangrijk is voor de kinderen: hier leren ze op jonge leeftijd al sociale vaardigheden aan. Door muzikaliteit, creativiteit en beginnend lezen en rekenen te ontdekken, komen ze later beter mee op de basisschool.”


Verschil met 2009

“Het team van de FRS heeft de organisatie van de projecten prima voor elkaar. Als buitenstaander kun je zien dat de zorg van de moeders sterk verbeterd is sinds de eerste jaren. De inrichting van House Sunshine vraagt nog om een renovatie, maar de algemene inrichting van de Foster Homes is zeer vooruitgegaan in vergelijking met 2009 toen wij voor de eerste keer bij de projecten waren. We hebben enorme bewondering voor hoe ver het FRS-team vooruit is gegaan de afgelopen jaren.”
85 weergaven

Comments


bottom of page