top of page

FINANCIËN

Nieuwe hoofdfoto PROJECTEN.jpg

Duurzame projecten

Stichting Family Restoration Services (FRS) kan dankzij de financiële ondersteuning de Foster Homes runnen, de crèches onderhouden en de kinderen naar school laten gaan. De ondersteuning moet zoveel mogelijk duurzaam zijn. De uitgaven voor educatie voldoen hieraan. Het hoogste doel van stichting Thamsanqa.nl en FRS is, dat de projecten zich zelf kunnen onderhouden.

Ieder najaar wordt op basis van de hulpvraag van de FRS en de financiële mogelijkheden van Thamsanqa een begroting opgemaakt. Nadat de begroting is vastgesteld kan de FRS ervan uitgaan, dat de vermelde bedragen voor ondersteuning in het komende jaar zullen worden uitgekeerd. Na afloop van het jaar worden een exploitatierekening en balans opgemaakt. Deze worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige. We streven naar een balansvermogen dat gelijk is aan de uitgaven van één boekjaar. Dit om ook te continuïteit te kunnen waarborgen. Zie verder de jaarrekeningen van de afgelopen jaren.


Concrete voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn de bouw van een vierde opvanghuisje (2009) en de verbouwing van het zogenoemde jongenshuis (2012). In 2013 hebben alle huisjes een grote onderhoudsbeurt gehad. In 2015 is het, door donaties en de kerstactie van het Maaslandcollege uit Oss, mogelijk geworden om een woonhuis te verbouwen tot TinkerTots-crèche. In 2018 is het door een samenwerking met Wilde Ganzen en Kinderfonds MAMAS mogelijk geworden dat de afgebrande Under the Tree-crèche direct weer werd opgebouwd. Ook de aankoop en plaatsing van zonne-geisers is een duurzame bestemming.

Onze website sponsor:

Floen logo 2018.png

 

Stichting Thamsanqa.nl
Website: www.stichtingthamsanqa.nl 
E-mailadres: info@stichtingthamsanqa.nl
Bankrekeningnummer: NL88 INGB 0005 4449 86

 

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom 
ons project Thamsanqa in Port Elizabeth.

  • Facebook
England flag.png
Donatie button.png
bottom of page