Taken vrijwilligers

De hulp van vrijwilligers is voor de projecten erg belangrijk. De verscheidenheid aan mensen met ieders eigen kennis en vaardigheden en tijd en energie zijn van onschatbare waarde. Alleen al die paar extra handen kunnen de taak van de projectleiding en huismoeders verlichten. De kinderen waarderen jouw persoonlijke aandacht, hulp bij het huiswerk en de hulp bij de voetbaltrainingen. Voor de kinderen in de crèche maken jouw verhaaltjes in de Engelse taal het mogelijk om naast Xhosa ook de taal van hun toekomst (Engels) te leren spreken.

Mogelijke taken zijn:

  • De huismoeders van de Thamsanqa-huisjes ondersteunen bij de huishoudelijke en verzorgende taken. Bijvoorbeeld: samen koken, het doen van de wekelijkse boodschappen en begeleiden van kinderen naar de dokter, de tandarts of het ziekenhuis.
  • Het helpen van de kinderen met hun huiswerk, onder andere bij de Engelse taal, schrijven en rekenen.
  • Het onderhoud van de huisjes door herstel- en schilderwerkzaamheden.
  • Het meehelpen in de TinkerTots-crèche met het knutselen, het zingen, het voorlezen en het spelletjes doen en bijvoorbeeld ook bij het bereiden van een kleine maaltijd.
  • Het assisteren bij de voetbaltrainingen. Het organiseren van straatspelletjes en sportactiviteiten voor de kinderen uit de buurt.
  • Het verzorgen van vaardigheidstrainingen voor de jongens en meisjes, zoals het aanleren van sociale vaardigheden en met betrekking tot de seksuele ontwikkeling.
  • Het ondersteunen van de leiding van het project ‘Under the tree’ bij de zorg- en scholingsactiviteiten voor moeders en hun jonge kinderen in de wijk.
  • Het maken van een plan voor de verkoop van de schoolkleding uit de winkel van FRS en het helpen bij de PR en Communicatie voor de projecten.

Het werk van de vrijwilliger is erg gevarieerd. Verschillende werkzaamheden kunnen ook door stagiairs worden opgepakt. Alle hulp is welkom! Zie ter inspiratie ook de beschrijving van de projecten onder het tabblad projecten.
Respect voor de specifieke eigen cultuur van de kinderen is een belangrijke randvoorwaarde bij het vrijwilligerswerk.

Elke week is er overleg met de projectleiders en begeleiders van FRS (Tia Wessels en haar dochter Louise Fourie), waarin alle vrijwilligerstaken die je in die week gaat uitvoeren worden besproken. Alle taken worden in overleg met jou als vrijwilliger bepaald. Het is belangrijk dat je voldoening vindt in jouw taken.