Asibavikele Community Volunteers

Een twintigtal vrijwilligers uit de sloppenwijken is getraind door FRS om kinderen en families die hulp nodig hebben op te sporen. Asibavikele betekent ‘ogen en oren’. De vrouwelijke vrijwilligers richten de ogen en oren op de gemeenschap!

FRS bereikt met deze maatschappelijke dienstverlening jaarlijks zo’n zeshonderd kwetsbare kinderen. Hulp in allerlei vormen wordt zoveel mogelijk ter plekke gegeven. Voor kinderen in nood zoals aidswezen, ernstig verwaarloosde kinderen of slachtoffers van misbruik of huiselijk geweld, wordt gekeken hoe deze elders in de buurt of bij familie kunnen worden opgevangen. Indien dit niet mogelijk is wordt het kind in één van de Thamsanqa-opvanghuisjes geplaatst. FRS ontvangt hiervoor financiële steun van de Zuid-Afrikaanse overheid.