Stichting Thamsanqa.nl

De stichting Thamsanqa.nl ondersteunt de projecten van Family Restoration Services (FRS). Zij doet dit in de vorm van financiële ondersteuning en door vrijwilligers en stagiairs die helpen bij de verschillende projecten. Nadere informatie over de projecten is opgenomen onder het tabblad projecten.

De financiële ondersteuning omvat een vaste bijdrage aan de maandelijkse kosten van de Thamsanqa-huisjes en de TinkerTots-crèche. De jaarlijkse uitgaven voor de educatie van de kinderen in de opvanghuisjes worden betaald. Daarnaast wordt ondersteuning verleend aan allerlei duurzame activiteiten en initiatieven. Zo zijn de huismoeders op kosten van Thamsanqa.nl geschoold en heeft de trainer van voetbalclub, Thamsanqa United, een opleiding tot sociaal werker kunnen volgen. Ook de TinkerTots-crèche is gerealiseerd door acties in Nederland. Daaraan heeft Stichting Wilde Ganzen ook een bijdrage geleverd. Verdere informatie over de financiële ondersteuning kan worden gevonden onder het tabblad donateurs.

De ondersteuning door vrijwilligers bestaat uit allerlei taken. De vrijwilligers van Thamsanqa helpen de huismoeders met verzorgende taken en begeleiden de kinderen na school bij hun huiswerk. Een belangrijke taak is het helpen in de TinkerTots-crèche. Ook het helpen bij sport- en spelactiviteiten en het verzorgen van vaardigheidstrainingen zijn taken voor vrijwilligers. De taken kunnen ook in de vorm van een opleidingsstage worden opgepakt. Nadere informatie over het vrijwilligerswerk kan worden gevonden onder het tabblad vrijwilligers.

Naast ieders individuele betrokkenheid is een gezamenlijke aanpak erg belangrijk. Samen sta je immers sterker. Als je openstaat voor de ander, van die ander wilt leren en vanuit je eigen kracht bijdraagt, kun je met Thamsanqa.nl werken aan een betere wereld. Binnen Stichting Thamsanqa.nl zijn mensen actief die ter plekke hebben ervaren hoe belangrijk de door FRS gegeven hulp is. Het helpen van de kinderen, de huismoeders en vooral het werken in township Motherwell is een ervaring die je leven verrijkt. Voor een kennismaking met de bestuursleden kun je een kijkje nemen bij bestuur en medewerkers.