Respectvol en intercultureel

We werken respectvol en op basis van gelijkwaardigheid samen met onze Zuid-Afrikaanse partner, Family Restoration Services.

Binnen het samenwerkingsverband willen we het wederzijdse begrip voor de verschillende culturele achtergronden versterken. We streven ernaar elkaars mogelijkheden en talenten maximaal te benutten.