Onze plannen

Fundraising

Onze belangrijkste activiteit op korte termijn is het bijdragen aan de maandelijkse kosten van de opvanghuisjes en de TinkerTots-crèche. Daarnaast ondersteunen we educatieve kosten in de breedste zin van het woord.
Op de langere termijn werken we samen met FRS aan versterking van de lokale en regionale netwerken om zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid te realiseren.

Vrijwilligerswerk

Ter ondersteuning van de activiteiten in de projecten willen we naar een continue bezetting van minimaal vier vrijwilligers op de projecten. Hiervoor breiden we het netwerk dat we in Nederland hebben verder uit.

Stages

Om FRS te ondersteunen bij de groei naar onafhankelijkheid en de ontwikkeling van economische activiteiten voor selfsupporting, willen we minimaal twee HBO studenten per jaar kunnen uitzenden. Hiervoor is uitbreiding van onze contacten binnen het HBO onderwijs noodzakelijk.