Onze missie

Stichting Thamsanqa.nl heeft de volgende statutaire doelstelling: “Het ondersteunen van activiteiten van Family Restoration Services (FRS), gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en jongvolwassenen in township Motherwell, te Port Elizabeth”.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het werven van donateurs en fondsen.
  • Het werven en ondersteunen van vrijwilligers en stagiaires.

Elk kind heeft recht op talentontwikkeling, waarmee de kansen op een mooie toekomst verbeteren.
In het township Motherwell in Port Elizabeth is dit recht niet vanzelfsprekend. Als stichting willen we op een respectvolle en duurzame manier bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen.