Thamsanqa Vriendendag februari 2019


Tijdens de februarivergadering is het financiële plaatje uiteengezet. De begroting voor 2019 en de balanspositie zijn duidelijk geworden. Het is helder dat meer inkomsten gewenst zijn.
Ons verhaal met trots uitdragen is voor meerdere doelgroepen een belangrijk middel. We hebben een goed verhaal waar we trots op moeten zijn en waarmee we naar instanties kunnen gaan.

 

We zijn ook op de hoogte van de actualiteit m.b.t. weeshuistoerisme en hechtingsproblematiek. De kinderen in de Fosterhomes worden daar door een rechterlijke uitspraak geplaatst en het vrijwilligerswerk vindt vooral plaats in de kindercrèches. Hoe we met de jonge kinderen omgaan vraagt in zijn algemeenheid om een goede voorbereiding, begeleiding en nazorg.

Ga terug