Aftrekbare giften

Wij adviseren vrijwilligers die sponsorgelden hebben ingezameld, om dit als gift over te maken (eventueel via de ouders) naar Stichting Thamsanqa.nl. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die als zodanig door de belastingdienst is erkend. Dat houdt in dat jouw gift aftrekbaar is van de belasting.

Ook jouw vaste of incidentele donatie is aftrekbaar van de belasting. Hoeveel je terugkrijgt is afhankelijk van je belastingtarief en of je het drempelbedrag overschrijdt. Het bedrag dat je terugkrijgt kun je dan eventueel weer doneren, wat het jaar daarop tot aftrek leidt. Voor vaste donaties die vooraf worden gemeld én vijf jaar of langer worden overgemaakt geldt geen drempelbedrag.
Heb je hierover vragen, mail dan onze penningmeester: fbergman@thamsanqa.nl

In overleg met Stichting Thamsanqa en FRS wordt bepaald waaraan het sponsorgeld wordt besteed. De Stichting stort het sponsorgeld dan op het rekeningnummer van FRS. Zie ook de informatie onder het tabblad donateurs.